Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Marieke Teunissen, Ronny Sprong en Rob Borst

Gedragscode: ROI Beleid en Planvorming
In dit verdiepende webinar over het werken met de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ gaan we in op het effect van de gedragscode op de beleidsaspecten en de planvorming en werkvoorbereiding bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van de hele fysieke buitenruimte. Het is gericht op wat er aan de voorkant nodig is om met deze nieuwe gedragscode te kunnen werken bij (her-)inrichtings- en aanlegprojecten. Onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wanneer deze gedragscode is in te zetten.
  • Hoe de gedragscode in de organisatie of het werk vast te stellen.
  • Het omgaan met soortinformatie en monitoring.
  • Het inbedden van de gedragscode in het proces van ruimtelijke ordening.
  • Het opstellen van een ecologisch werkprotocol voor ROI op hoofdlijnen.
Uiteraard gaan we ook in op de inzet van de juiste deskundigheid en de wijze van inventariseren.

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Presentatie door
Marieke Teunissen, Eco Consult
Ronny Sprong, IPC Groene Ruimte

Rob Borst, IPC Groene Ruimte


Duur
90 minuten

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar