Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Internationaal Stadswerk/VVOG webinar: Grensoverschrijdend groen!

Het bevorderen van biodiversiteit, de aanpak van waterschade en -overlast: de baten van groen zijn grenzeloos. Ook kennis daarover hoeft allerminst binnen de landsgrenzen te blijven! Daarom nodigen we u uit om op 10 juni van 11:00 tot 12:00 deel te nemen aan dit Stadswerk/Vlaamse Vereniging Openbaar Groen (VVOG)–webinar over biodiversiteit, ‘natuurlijk systeemdenken’ en waterefficiënt groenbeheer. Deze internationale digitale kennisuitwisseling organiseren we samen met onze  Vlaamse zusterorganisatie. Kijkt en chat u mee met uw Vlaamse collega’s?

Vanuit Nederlandse hoek spreekt Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) over natuurlijk systeemdenken. In een wereld waarin de biodiversiteit flink onder druk staat, is verandering nodig om dit te herstellen. Uiteindelijk moeten we naar de natuur als geheel kijken en daar de oplossing zien te vinden; niet door ertegenin te gaan, maar juist door faciliterend te zijn. Eddy pleit ervoor dat we weer moeten leren om te combineren, zeker met het oog op de schaarse hoeveelheid m2 die tot onze beschikking staat.

Vervolgens laten Rudi Geerardyn (VVOG) en Eva Reybroeck (PCS) zien hoe het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan inzet op efficiënt waterbeheer met groenzones. Hierbij worden gemeenten ondersteund bij ontwerp, aanleg en beheer. Eva vertelt over de aanpak van dit project, wat de aanleg van drie verschillende demonstratieve groenzones aan resultaten heeft opgeleverd, en deelt de opmerkelijkste bevindingen uit de enquête bij gemeentebesturen en groenaannemers. Vervolgens licht Rudi de inspiratiegids ‘Groen, vol van water’ toe, met innovatieve praktijkkennis rondom waterbeheersende technieken en plantkeuze.


Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Presentatie door
Eva Reybroeck, researcher bij het PCS (Proefcentrum voor sierteelt te Destelbergen)

Rudi Geerardyn, adjunct-directeur en groenadviseur bij VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen te Brugge)

Eddy Schabbink, Business Developer bij IPC Groene Ruimte


​​​​​​​
Duur
60 minuten


Kosten
Zolang de coronamaatregelen gelden zijn de webinars van Stadswerk gratis. 

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar