Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Sprekers: Irene Mulder, Esther Vogelaar en Arjan Schoenmakers

Natuurinclusief bouwen en het bevorderen van de biodiversiteit gaan hand in hand. Maar welke mogelijkheden zijn er om natuurinclusief bouwen in de stad te stimuleren? En hoe kunt u biodiversiteit écht verankeren in het ruimtelijk beleid? Op 1 juli 2021 van 11.00 tot 12.00 laten onze sprekers u in dit Stadswerk-webinar zien waarmee u aan de slag kunt gaan om te werken aan een groenere, weerbaardere en gezondere gemeente.

Programma
Landschapsarchitect Irene Mulder en stadsecologe Esther Vogelaar (beiden gemeente Den Haag) vertellen u over het ‘Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen’ dat de gemeente ontwikkelde voor nieuwbouwprojecten. Met deze lijst worden potentiële maatregelen aangereikt aan ontwikkelaars – elk met 1 tot 4 punten - die bijdragen aan het groene bouwen. Ook werken zij al aan een koppeling met de ontwikkeling van een puntensysteem voor de openbare ruimte en de natuurkansenscan.


Irene licht dit puntensysteem toe en gaat in op de succes- en faalfactoren van het natuurinclusief bouwen. Daarnaast wordt ingezoomd op de Nota Stadsnatuur, waarin vorig jaar nieuw natuurbeleid is vastgesteld. En, verre van onbelangrijk: hoe wordt door Den Haag in de (groene) buitenruimte ingezet op het versterken van de ecologie? Esther zal dit beleid toelichten.

Arjan Schoenmakers (Senior Projectleider Ecologie & Natuurwetgeving bij idverde) vertelt aan de hand van de Handleiding zorgvuldig handelen – behorende bij de Gedragscode soortbescherming gemeenten – hoe u biodiversiteit kunt verankeren in ruimtelijk beleid. Ook komt aan de orde hoe u hieraan een praktische invulling geeft binnen het gemeentelijke biodiversiteitsbeleid en, met de blik naar voren gericht, de Omgevingswet. Arjan bespreekt onder andere de relatie met natuurinclusief bouwen, groenbeheer, inrichting en bewustwording/participatie.

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Presentatie door
Esther Vogelaar, gemeente Den Haag 
Irene Mulder, gemeente Den Haag
Arjan Schoenmaker, idverde
​​​​​​​

Duur
Maximaal 75 minuten


Kosten
Zolang de coronamaatregelen gelden zijn de webinars van Stadswerk gratis. 

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar