Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Boudewijn Odé, Lodewijk van Kemenade en Annerie Ruttenfrans

De Reuzenberenklauw is een invasieve exotische plantsoort, die een gevaar vormt voor inheemse flora én voor de volksgezondheid. Deze plant, die zeven jaar kiemkrachtig blijft, scheidt bij beschadiging stoffen af die brandblaren op de huid kunnen veroorzaken. Hoe bestrijd je deze snelgroeiende exoot en hoe creëer je bewustzijn én betrokkenheid bij burgers?


Baudewijn Odé is plantonderzoeker en projectleider flora bij FLORON, onderzoeksinstituut met betrekking tot wilde flora. Hij vertelt u meer over de Reuzenberenklauw en de achtergrond van deze plantsoort en geeft ook een korte doorkijk naar het belang van burgerparticipatie bij het beheer van invasieve exoten.

Daarna is het woord aan Lodewijk van Kemenade, senior projectleider Landschapsbeheer Flevoland. Behoud van inheemse vegetatie en natuurlijk herstel van vegetatie zijn belangrijke thema’s binnen zijn functie. Lodewijk is actief betrokken bij de totstandkoming van de Leidraad Beheer Reuzenberenklauw, welke in 2020 in samenwerking met CLM is uitgebracht.

Wordt er ook nog over burgerparticipatie gesproken? Jazeker! Daarvoor is Annerie Rutenfrans uitgenodigd van adviesbureau Beleef & Weet. Als projectleider van het Wiedewiedenweg in Nijmegen heeft zij mede mogelijk gemaakt dat burgers in kleine brigades een bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van zowel de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien. Zij vertelt hoe dit project in zijn werk gaat en hoe andere gemeentes dit ook kunnen gaan doen.

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Presentatie door
Boudewijn Odé, FLORON
Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland
Annerie Ruttenfrans, Beleef en Weet

​​​​​​​

Duur
60 minuten


Kosten
Zolang de coronamaatregelen gelden zijn de webinars van Stadswerk gratis. 

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar